Ngjitja në malin e Boshit 2414 mnd në zonën e Valbonës

...
Më shumë

Ngjitja në malin e Taraboshit (Shkoder)

...
Më shumë

FotoGaleri/ Ngjitja e Malit të Skënderbeut 1743 m

...
Më shumë

Federata Shqiptare e Alpinizmit zhvilloi Asamblene e Pergjithshme dhe ate Statuore

...
Më shumë

 Aktiviteti i kacavjerjes në Murin Alpin, i cili u zhvillua më datë 27 tetor 2017

...
Më shumë

RREGULLORE E FEDERATËS SHQIPTARE TË ALPINIZMIT DHE TURIZMIT MALOR

Hyrje
Rregullorja e FSHALTM përditësohet nga Kryesia e Federatës sa herë që lind nevoja për një gjë të këtillë nën diktimin e përvojave të veprimtarive të zhvilluara (veprimtari në natyrë ose veprimtari të një karakteri tjetër). Kjo rregullore do të përmbajë spjegime të gjykuara si të nevojshme për mbarëvajtjen e veprimtarive që zhvillohen nga kjo Federatë.
FSHALTM organizon veprimtari alpinistike, turistike dhe kacavarje sportive (në mure të kacavarjes të ndërtuara në palestra të mbyllura ose të hapura si dhe në shkëmbej të shënuar)….Lexo më shumë

Na kontaktoni:

Address: Rr.”Liman Kaba”, ish kompleksi “Dinamo”
Tel & Fax: ++ 355 4 23 20 702
Email: fshaltm@gmail.com