FotoGaleri / Ngjitje shkëmbore, Tamarë 2017

Nga data 30.06-02.07 2017,mbeshtetur ne veprimtarite vjetore te aktiviteteve kombetare, te miratuara me vendimin nr 01.date 07.02.2017, ne Tamare (Vermosh) u zhvillua aktivitetit Veror ne disiplinen e “Kacavjerjes Shkembore”. Ne kete aktivitet moren rreth...